Er du vår nye driftsteknikar?

Marø Havbruk // E. Karstensen Fiskeoppdrett

Marø Havbruk og E. Karstensen Fiskeoppdrett søkjer 2 driftsteknikarar

Til våre oppdrettsanlegg ved Svanøy, Batalden og Hovden søkjer vi etter to driftsteknikarar.

Den eine av desse stillingane er for deg som har kompetanse på vedlikehald og reparasjonar av båtar og utstyr, men som også ønskjer å jobbe utandørs og delta i operasjonar ved lokalitetane.

Den andre stillinga er for deg som har interesse for fôring og stell av laks, og lusebekjempelse ved hjelp av laser og reinsefisk. I denne stillinga må du både jobbe ute på anlegga og frå fôringssentralen i Florø sentrum.

SØKNADSFRIST 1. februar 2023

Annonse driftstekniker Marø havbruk og E. Karstensen Fiskeoppdrett